Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dom Pracownika Naukowego

Dom Pracownika Naukowego, zwany dalej „DPN” znajduje się w Warszawie w dwóch budynkach:

  • przy ul. Smyczkowej 11 (segment A, B, C);
  • przy ul. Smyczkowej 9 (segment D i E).

W budynkach znajduje się:

  • 98 pomieszczeń dwupokojowych,
  • 180 pomieszczeń jednopokojowych.

DPN przeznaczony jest na okresowe zakwaterowanie pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych oraz doktorantów studiów stacjonarnych Uczelni zamieszkałych na stałe w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy. Zakwaterowanie następuje na okres pracy lub studiów na Uniwersytecie Warszawskim i uwzględnia potrzeby kadrowe Uczelni oraz sytuację rodzinną i mieszkaniową wnioskodawcy.

Miejsce w DPN przyznaje Prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych na wniosek powołanej przez siebie Komisji ds. Zakwaterowań.

Skład Komisji DPN 2020-2024 – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie

Komisja wnioskuje o przyznanie miejsca w oparciu o wniosek zaopiniowany przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, w której zatrudniony jest wnioskodawca.

Szczegółowe kryteria przyznawania miejsc i zakwaterowania w DPN znajdują się w Regulaminie Korzystania z Domu Pracownika Naukowego UW oraz w procedurze ubiegania się o DPN na dany rok akademicki.

Terminy Komisji są zatwierdzane przez Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych.

Terminy posiedzeń Komisji ds. Zakwaterowań w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie

Dokumenty na Komisję należy przesyłać na adres: komisja.dpn@uw.edu.pl

WNIOSKI:

Wniosek dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Wniosek dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie

Application form for extending the DPN accommodation contact – document pdf. – will open in a new window – documents in English are intended for information purposes only
Application form for persons applying for the DPN accomodation – document pdf. -will open in a new window – documents in English are intended for information purposes only

DOKUMENTY:

Procedura ubiegania się o DPN na rok akademicki 2024/2025 – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Umowa najmu pomieszczeń w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Opłaty za zakwaterowanie w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Regulamin korzystania z DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Regulamin porządkowy DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zakwaterowaniem w DPN – dokument pdf. – otworzy się w nowym oknie

Application procedure for the DPN for the academic year 2024-2025 – document pdf. – will open in a new window
Rental agreement – document pdf. – will open in a new window
Rules of use of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw – document pdf. – will open in a new window
Order regulations of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw – document pdf. – will open in a new window
Information on the processing of personal data in connection with accomodation in DPN – document pdf. – will open in a new window

FAQ:

Co należy zrobić, jeżeli chcę przedłużyć zakwaterowanie w DPN w przypadku, gdy umowa o prace lub czas studiów albo kształcenia doktoranckiego jest krótszy niż zakwaterowanie na dany rok akademicki?
W przypadku braku aktualnych danych w USOS lub SAP należy skontaktować się z wydziałem/ szkołą doktorską/ jednostką organizacyjną, w celu dołączenia do wniosku zaświadczenia o planowanym przedłużeniu umowy, studiów, roku kształcenia doktoranckiego na czas zakwaterowania w DPN. Komisja ds. Zakwaterowań w DPN będzie rozpatrywała tylko kompletne dokumenty. Wnioski bez zaświadczeń będą odsyłane do uzupełnienia.

Jak przekazywać wnioski o nowe zakwaterowanie lub o przedłużenie?
Wniosek wraz z pełną dokumentacją może być przekazany do Biura Spraw Socjalnych:

·  za pośrednictwem wydziału, szkoły doktorskiej lub jednostki organizacyjnej;

·  bezpośrednio przez osobę ubiegająca się, drogą mailową na adres: komisja.dpn@uw.edu.pl;

·  za pośrednictwem Kancelarii UW, Audytorium Maximum UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

·  osobiście do Sekretariatu Biura Spraw Socjalnych.

Co zrobić, jeśli nie mam jeszcze przyznanego adresu elektronicznego poczty UW?
Zgodnie z zarządzeniem nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020 r. w sprawie poczty elektronicznej § 3 ust. 3 „korespondencję pracownika, studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłaną z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka pozostawia się bez rozpoznania”. W takiej sytuacji wniosek musi zostać dostarczony osobiście lub wysłany przez jednostkę organizacyjną.

Kontakt:

Dom Pracownika Naukowego UW
ul. Smyczkowa 11 nr 56
Warszawa 02-678
e-mail: dpn@adm.uw.edu.pl

p.o. Kierownika:
Joanna Mol
e-mail: joanna.mol@adm.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 33 704

Administracja:
mgr Anna Łukaszewska
e-mail: anna.lukaszewska@adm.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 33 700